Griekse Cultuur en Gewoontes

by

De Griekse cultuur is grotendeels ontstaan uit de christelijk Orthodoxe religie en het Griekse klimaat. Veel Griekse tradities en gewoonten zijn verbonden met de Griekse religie. Tijdens een vakantie in Griekenland vallen meestal alleen zaken op zoals de kerken, de Griekse muziek en de Griekse dansen. Om ook eens een kijkje te bieden in de minder bekende onderdelen van de Griekse cultuur, vind je hier de voornaamste Griekse tradities en gewoonten.

Kralenketting

Tijdens je vakantie in Griekenland zul je soms mannen met een kralenketting zien lopen, lijkende op een rozenkrans. Deze Griekse gewoonte heeft geen religieuze achtergrond maar is puur een gewoonte om verveling tegen te gaan. Het rondjes draaien gebeurd op een specifieke manier en is nog niet zo eenvoudig.

Griekse visite

Wanneer men in Griekenland bij iemand op visite gaat is het de gewoonte om een kleinigheidje voor de gastheer of gastvrouw mee te nemen. Meestal gaat het dan om taart, chocolade of bloemen.

Bij iemand ze naamdag geef je de jarige een cadeau. De jarige pakt zijn cadeau niet uit, die wordt als onbeleefd ervaren door Grieken, omdat jouw aandacht dan meer op het cadeau is gericht dan voor de gast.

Vlag Griekenland

De vlag van Griekenland bestaat uit witte en blauwe banen met linksboven een wit kruis. De vlag staat symbool voor de Griekse Orthodoxe godsdienst. De huidige vlag is sinds 1978 in gebruik. De kleuren blauw en wit staan symbool voor de lucht en de zee.  

De vier witte blaken en vijf blauwe balken staan voor de negen Muzen, dit zijn de Griekse godinnen van kunsten en wetenschap uit de oude Griekse mythologie. Een andere verklaring is dat de balken staan voor de negen lettergrepen in de zin: “Vrijheid of de Dood”.

Munteenheid Griekenland

Ook Griekenland heeft sinds 2002 de euro als munteenheid. Hiervoor werd er betaald met de Drachme. In kleine Griekse dorpen en winkeltjes kan het soms voorkomen dat men alleen contant geld accepteert, al neemt dit aantal de afgelopen jaren sterk af.

Naamdag

Verjaardagen worden in Griekenland bijna niet of vrij sober gevierd. Er is meer aandacht voor de naamdagen. Vrijwel elke Griekse naam is gelinkt aan een heilige naam. Elke heilige wordt In Griekenland op een bepaalde dag in het jaar herdacht en dit noemen ze jouw naamdag.

Op deze naamdag wordt een vergelijkbaar feest gehouden als wij doen bij verjaardagen. De Grieken hebben wel de gewoonte om te dansen bij het feest.

Agios Nikolaos – Sinterklaas

De bij ons zo bekende Sinterklaas is in het jaar 270 geboren in de Turkse stad Myra. In die tijd nog een Grieks-Romeinse stad. In Griekenland wordt hij nog steeds gezien als de beschermheilige van de zeelieden. Elke boot heeft daarom ook een icoon van Agios Nikolaos aan boord.

Op jonge leeftijd werd Agios priester en verloor hij zijn ouders. Na het overlijden heeft hij alle bezittingen van zijn ouders aan arme Grieken geschonken. Soms deed hij dit in de schoenen van armen die nog buiten stonden. Hier ligt ook de herkomst van het “schoen zetten”.

Griekse Kerst

Tegenwoordig wordt in Griekenland kerst op een vergelijkbare manier gevierd zoals bij ons in Nederland. Wat wij niet kennen is de traditie dat op kerstavond de kinderen al zingend langs de deuren gaan met een triangel. Ze worden hierbij beloond met snoep en gedroogd fruit.

Tijdsverschil Griekenland

Ten opzichte van Nederland is er 1 uur tijdsverschil met Griekenland. Het is er een uur later waardoor u bij aankomst een uur tijdsverlies heeft. Griekenland ligt in de Oost-Europese tijdszone (GMT +2).

Ja en Nee in het Grieks

Grieken gebruiken hele andere gebaren voor “ja” en “nee” dan wij dat doen. Bedoelen ze “nee” dan wordt het hele hoofd achterovergebogen en worden de wenkbrauwen opgetrokken en met de tong geklikt.

Bedoeld men juist “ja”, dan zal het hoofd lichtjes schuin naar beneden worden gebogen en de ogen worden even gesloten.

Tijdsbesef en Afspraken

De tijd wordt in Griekenland niet zo stipt nageleefd als bij ons in Nederland. Zegt een Griek “nu” dan bedoelt hij ergens “vandaag”. Ook kan een afspraak om 13.00 uur, gerust zonder excuses 13.30 uur worden. Een heel contrast met ons als stipte Nederlanders.

Tussen 14.00 en 17.00 uur is het onbeleefd om Grieken te storen in de warme zomermaanden. Men houdt door het warme weer in Griekenland, rond deze tijd siësta waarbij een complete maaltijd wordt genuttigd en een dutje wordt gedaan.

Het rustmoment is bewust op het heetst van de dag, omdat werken rond dit tijdstip erg ongemakkelijk is. Een Griek thuis storen tijdens zijn siësta wordt niet gewaardeerd.

Onafgebouwde huizen

Voor ons Nederlanders vaak een wonderlijk tafereel, al die onafgebouwde huizen in Griekenland. De hoge rentes van hypotheken zijn hiervan de reden. Men kon geen geld lenen voor het bouwen van een huis waardoor men begint zonder hypotheek en door bouwt tot het geld op is. De ijzeren spijlen op de daken zijn voor toekomstige extra bouwlagen.

Meer verhalen

css.php